Pokemon Sun and Moon vừa có pokemon mới

Trong một khoảng thời gian nhất định, người chơi Pokemon Sun and Moon sẽ có khả năng thêm vào đội một con pokemon mới có tên Marshadow.

Để sở hữu nó, người chơi phải nhập vào một đoạn mã từ Gamestop. Marshadow sẽ xuất hiện ở level 50 và được trang bị với Marshadium Z, bao gồm các attack sau đây:

  • Spectral Thief
  • Close Combat
  • Force Palm
  • Shadow Ball

Để nhận được code, bạn phải nhận món quà Mystery Gift từ menu chính và lựa chọn nhận quà thông qua code/password. Nhập code và bạn sẽ nhận được Marshadow. 

Ngoài Marshadow, người chơi cũng có thể nhận được một con Charizard trong một khoảng thời gian nhất định.

Nguồn: dotesport.com
G_Rye