Tag: G_Man

AOE | 4vs4 Random | GameTV OLD vs Liên Quân | Ngày 21-11-2018 | BLV:G_man

AOE | 4vs4 Random | GameTV OLD vs Liên Quân | Ngày 21-11-2018 | BLV:G_man

GTV News - 18:03 - Thứ 4, ngày 21/11/2018

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs Sài Gòn | Ngày 21-10-2018 | BLV:G_man

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs Sài Gòn | Ngày 21-10-2018 | BLV:G_man

GTV News - 01:18 - Thứ 2, ngày 22/10/2018

Solo Random | Dương Đại Vĩnh vs Nguyễn Văn Sáng (GA) | Ngày 19-7-2018 | BLV:G_man

Solo Random | Dương Đại Vĩnh vs Nguyễn Văn Sáng (GA) | Ngày 19-7-2018 | BLV:G_man

GTV News - 01:59 - Thứ 5, ngày 19/07/2018

(HD)AoE Trung Việt 2018 | BLV: G_man + G_Ver

(HD)AoE Trung Việt 2018 | BLV: G_man + G_Ver

GTV News - 17:13 - Thứ 6, ngày 13/07/2018

AOE Trung Việt 2018 | Solo Assyrian | Ngày 5-7-2018 | BLV: G_Ver

AOE Trung Việt 2018 | Solo Assyrian | Ngày 5-7-2018 | BLV: G_Ver

GTV News - 22:30 - Thứ 5, ngày 05/07/2018

AOE ShowMatch | Việt Nam vs Trung Quốc | Ngày 4-7-2018 | BLV:G_man

AOE ShowMatch | Việt Nam vs Trung Quốc | Ngày 4-7-2018 | BLV:G_man

GTV News - 16:42 - Thứ 4, ngày 04/07/2018

4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 2-5-2018 | BLV:G_man

4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 2-5-2018 | BLV:G_man

GTV News - 16:51 - Thứ 4, ngày 02/05/2018

4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub + Quýt | Ngày 20-4-2018 | BLV:G_man

4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub + Quýt | Ngày 20-4-2018 | BLV:G_man

GTV News - 19:08 - Thứ 6, ngày 20/04/2018

Solo Random | Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi | Ngày 12-4-2018 | BLV:G_man

Solo Random | Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi | Ngày 12-4-2018 | BLV:G_man

GTV News - 16:37 - Thứ 5, ngày 12/04/2018

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 04-04-2018 | BLV:G_man

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 04-04-2018 | BLV:G_man

GTV News - 17:54 - Thứ 4, ngày 04/04/2018

4vs4 Random | GameTV + Mario vs GameTV + G_man | Ngày 25-2-2018 | BLV: G_Kami

4vs4 Random | GameTV + Mario vs GameTV + G_man | Ngày 25-2-2018 | BLV: G_Kami

GTV News - 20:36 - Chủ Nhật, ngày 25/02/2018

4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 23 - 2 - 2018 | BLV: G_man

4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 23 - 2 - 2018 | BLV: G_man

GTV News - 17:25 - Thứ 6, ngày 23/02/2018