Tag: overwatch phan tich

[Overwatch] Top 5 Combo Ultimate phối hợp tốt nhất với Sigma

[Overwatch] Top 5 Combo Ultimate phối hợp tốt nhất với Sigma

GTV News - 11:07 - Thứ 2, ngày 12/08/2019

[Overwatch] Một GOATS mới đang dần được hình thành.

[Overwatch] Một GOATS mới đang dần được hình thành.

GTV News - 09:00 - Thứ 5, ngày 08/08/2019

[Overwatch] Overwatch League : đánh giá sức mạnh (Giai đoạn 4 tuần 1).

[Overwatch] Overwatch League : đánh giá sức mạnh (Giai đoạn 4 tuần 1).

GTV News - 12:23 - Thứ 6, ngày 02/08/2019

[Overwatch] Định hình thời đại mới

[Overwatch] Định hình thời đại mới

GTV News - 09:08 - Thứ 3, ngày 30/07/2019