Tag: zyw0o

[CS:GO] Liệu ZywOo có dần rơi vào tình cảnh giống như s1mple hiện tại hay không?

[CS:GO] Liệu ZywOo có dần rơi vào tình cảnh giống như s1mple hiện tại hay không?

GTV News - 15:20 - Thứ 3, ngày 11/06/2019

[CS:GO] Zyw0o: “Chúng tôi đã thi đấu theo đúng kế hoạch của XTQZZZ”

[CS:GO] Zyw0o: “Chúng tôi đã thi đấu theo đúng kế hoạch của XTQZZZ”

GTV News - 11:02 - Thứ 2, ngày 10/06/2019