2vs2 Random | Mạnh Hào - U98 vs Gunny - Tịnh Văn | Ngày 15-5-2018 | BLV:G_Kami