2vs2 Shang Thuần Tiễn, Hồng Anh + Truy Mệnh vs Chim Sẻ + Bibi ngày 24 7 2017.BLV:Tom

Bình luận về bài viết