Hướng dẫn cách sử dụng Tryndamere chuẩn mực

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
4546

Ngày đăng: 8:52 | 28/12/2015

Mùa của xạ thủ, tướng chống chịu ư? Không lo, vì đã có Tryndamere ở đây!