“Lại” là 1 video về siêu Lee Sin của Bubba Kush

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
2988

Ngày đăng: 9:41 | 19/12/2015

Lee Sin của Bubba Kush thì khỏi nói về độ hoa mĩ trong các pha xử lí