Lee Sin “hack não” bắt Zed tự rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
4639

Ngày đăng: 9:43 | 21/12/2015

Mặc dù kém về mặt cấp độ, nhưng những bước đi của Zed, Lee Sin đều nắm được và đi trước 1 2 bước.