Leesin đi rừng trong tay Samsung Ambition " thánh "

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
3858

Ngày đăng: 9:45 | 21/12/2015

Giờ ở rank Hàn Graves chỉ còn góp mặt ở vị trí đi rừng...