Luôn phải cảnh giác với Tuyệt Đỉnh Băng Giá

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
3925

Ngày đăng: 9:35 | 23/12/2015

Khi chơi ở bản đồ Vực Gió Hú mà có Nunu thì luôn phải cẩn thận.