Pha solo 1vs1 với Fury để ăn chiến công đầu của BM.QTV

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
3633

Ngày đăng: 15:10 | 06/08/2015

1 pha solo cân não giữa 2 người đi đường giữa của GFL và BM