Sneaky với pha xử lý trên cả tuyệt vời

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
2008

Ngày đăng: 14:37 | 17/12/2015

Hai và Sneaky có vẻ đã dần dần phối hợp với nhau tốt hơn.