Solo GameK Aoe Cup 2016 | Vòng 3 | MeoMeo vs Xi Măng 17-12-2016