[Thách đấu Hàn] Trận đấu toàn sao: Keane, Coco, Watch, Amazing, Ggoong, Ghost

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
2066

Ngày đăng: 10:02 | 16/12/2015

Nhiều sao quá, có cả sao Bắc Mĩ qua train luôn...