Top funny/fail giải VCSA 2015 Mùa Xuân tuần 6+7

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
2846

Ngày đăng: 22:27 | 15/01/2015

Top funny/fail lần này là tổng hợp của cả 2 tuần 6+7 của VCSA, hãy sẵn sàng để cười vỡ bụng với những tình huống hài hước!