AOE | 2vs2 Random Công 9x + Việt BM vs KDK + U98 ngày 12-11-2017.BLV: Hải RM

Bình luận về bài viết