2vs2 Assy | ChipBoy - U98 vs Cam Quýt - Tiểu Màn Thầu | Ngày: 10-08-2018. BLV: Hải MariO

Bình luận về bài viết