2vs2 Random | U98 - Thành Lak vs Hoàng CN - It War | Ngày: 13-12-2018. BLV: Hải MariO

Bình luận về bài viết