2vs2 Shang | Hồng Anh, Truy Mệnh vs Chim Sẻ Đi Nắng, BiBi ngày 28/06/2017 BLV: Tom

Bình luận về bài viết