AOE | 2vs2 Việt BM , 9x Công vs Ken Z, Exciter ngày 31/8/2017 .BLV: Quang Vũ

Bình luận về bài viết