Không có link video

AOE : AOE Hà Nội Open 6 | Solo Assy | Vòng 1-16 | CSĐN - MeoMeo | Ngày 29-12-2017. BLV: G_Hải MariO |

11:40, 29/12/2017