AOE Highlights, Khi Phi Thường cầm Cartha, Meo Meo cầm Yamato nhưng người xem lại thấy Pal và Choson

Bình luận về bài viết