AOE STAR LEAGUE 2017 | Vòng 18 | No1 - Mạnh Hào vs Yugi - MeoMeo | Ngày 24-12-2017 | BLV: G_Hải MariO

Bình luận về bài viết