AOE STAR LEAGUE 2017 | Vòng 5 | Yugi - MeoMeo vs Bêu - Tịnh Văn | Ngày 26-11-2017.BLV: Hải MariO

Bình luận về bài viết