Giải AOE Trung - Việt 2016 | 3vs3 Shang Vòng 1 | CSĐN, BiBi, Hồng Anh vs ChiNa 11-05-2016 | BLV: G_Zidane

Bình luận về bài viết