7.30c Vietsub: Zoo Meta lại về chuồng

7.30c Vietsub: Zoo Meta lại về chuồng
Kcibur - 15:49, 11/09/2021

Bản cập nhật 7.30c vừa ra mắt cách đây ít giờ đồng hồ đã chứng kiến những cú nerf thẳng tay dành cho những hot pick, đặc biệt là ở vị trí của những kẻ thống trị Zoo Meta như Lycan hay Beastmaster.

UPDATE CHUNG

Add Dawnbreaker vào Captain's Mode

Stack Neutral Creeps gold và XP bounty giảm đi 15%

Ancient Black Dragon: Fireball Mana Cost tăng từ 100 lên 200

Ancient Thunderhide: Frenzy Mana Cost tăng từ 50 lên 75

Ancient Thunderhide: Slam Mana Cost tăng từ 90 lên 150.


Để xem liệu các team sẽ sử dụng Dawnbreaker thế nào tại TI sắp tới

UPDATE ITEMS

ECHO SABRE

Bonus Mana Regeneration giảm từ 2.25 còn 1.75

Bonus Strength giảm từ 15 còn 13

Sửa lỗi Swashbuckle và Toss Tree không khiến Echo bị cooldown.

MONKEY KING BAR

Attack Speed Bonus tăng từ 35 lên 45

SILVER EDGE

Cooldown tăng từ 18 lên 20 giây

SANGE AND YASHA

Status Resistance giảm từ 25% còn 22%

KAYA AND SANGE

Status Resistance giảm từ 25% còn 22%

HELM OF IRON WILL

Cost tăng từ 925 lên 950

SACRED RELIC

Cost giảm từ 3800 còn 3750

ARMLET OF MORDIGGIAN

Recipe Cost giảm từ 650 còn 625

CRIMSON GUARD

Recipe Cost giảm từ 950 còn 875

HELM OF THE DOMINATOR

Total Cost tăng từ 2350 lên 2375

HELM OF THE OVERLORD

Recipe Cost giảm từ 1250 còn 1225

Bonus attributes giảm từ +8 còn +7

Bonus Health Regen giảm từ +8 còn +7

Bonus Armor giảm từ +8 còn +7

Dominated Creep Bounty tăng từ +200 lên +250


Helm of the Overlord tiếp tục bị nerf trong phiên bản lần này

UPDATE NEUTRAL ITEMS

ASCETIC'S CAP

Status resist bonus giảm từ 50 còn 40

Bonus Health giảm từ 300 còn 250

BLAST RIG

Bonus Armor giảm từ 8 còn 7

Blind Duration giảm từ 2.5 còn 2

APEX

Primary Stat Bonus giảm từ 75 còn 70

GIANT'S RING

Bonus Strength giảm từ 40 còn 35

Bonus Movement Speed giảm từ 60 còn 50

TELESCOPE

Bonus Cast Range giảm từ 125 còn 110

Bonus Attack Range giảm từ 125 còn 110

WITCHBANE

Cleanse trở thành Skill target đơn


Chủ yếu là nerf nhẹ mấy cái chỉ số thôi

UPDATE HEROES

ABADDON

TALENTS

Level 20 talent đổi từ +9 Armor to: -8s Borrowed Time Cooldown

ALCHEMIST

Base Damage đổi từ 49-58 thành 52-58

CHEMICAL RAGE

Mana Cost giảm từ 50/100/150 còn 50/75/100

ANCIENT APPARITION

TALENTS

Level 10 Talent +175 Chilling Touch Attack Range tăng lên +200

Level 15 Talent +150 Cold Feet breaking distance tăng lên +200

Level 20 Talent +70 Chilling Touch Damage tăng lên +80

Level 25 Talent 500 AoE cold feet giảm còn 450

ARC WARDEN

Strength giảm từ 23 + 2.8 còn 22 +2.6

Base Agility tăng từ 16 lên 20 (Base Damage không đổi)

SPARK WRAITH

Kỹ năng Spark Wraith của Aghanim's Scepter giảm thời gian delay active từ 3s còn 2.

TALENTS

Level 25 Talent +25% Lifesteal tăng lên 35%

BANE

Strength gain giảm từ 2.6 còn 2.5

Agility gain giảm từ 2.6 còn 2.5

Intelligence gain giảm từ 2.6 to 2.5

TALENTS

Level 10 Talent +15% Magic Resistance giảm còn +12%

Level 25 Talent +5.5s Fiend's Grip Duration giảm còn +5

BATRIDER

Base Vision tăng từ 1200/800 lên 1600/800

STICKY NAPALM

Không tăng Damage của Fae Grenade nữa

Duration giảm từ 8s còn 7

FLAMEBREAK

Damage Per Second giảm từ 20 còn 15

FIREFLY

Bonus Vision giảm từ 200/400/600/800 còn 100/200/300/400

Cooldown tăng từ 46/42/38/34 lên 52/46/40/34

BEASTMASTER

Base Damage giảm đi 2

PRIMAL ROAR

Cooldown đổi từ 90/80/70 thành 100/80/60

TALENTS

Level 10 Talent +20 Move Speed đổi thành +1.75 Mana Regen

Level 15 Talent +3 Mana Regen đổi thành +30 Move Speed.

Level 15 Talent +250 Health cho đệ của Beastmaster đổi thành +2.5% Wild Axes Damage Amp Per Stack.

Level 20 Talent -30s Primal Roar Cooldown đổi thành +250 Health Beastmaster Controlled Units.

Level 25 Talent +4% Wild Axes Damage Amp Per Stack đổi thành -30s Primal Roar Cooldown


Beastmaster lần thứ 2 bị đưa vào danh sách đen của IceFrog

BLOODSEEKER

Agility gain giảm từ 3.4 còn 3.1

Sửa lỗi Level 15 Talent Bonus Damage Rupture không có tác dụng lên mục tiêu đang bị Rupture

TALENTS

Level 10 Talent +10% Bloodrage Spell Amplification giảm còn +8%

BOUNTY HUNTER

JINADA

Damage đổi từ 70/100/130/160 thành 60/100/140/180

BREWMASTER

TALENTS

Level 25 Talent +80% Drunken Brawler Critical Strike Damage tăng lên 90%

CENTAUR WARRUNNER

DOUBLE EDGE

Damage Radius tăng từ 190 lên 220

TALENTS

Level 20 Talent -20s Stampede Cooldown tăng lên -25

CHAOS KNIGHT

Base Movement Speed tăng từ 320 lên 325.

CHAOS STRIKE

Proc Chance tăng từ 30% lên 33.33%

REALITY RIFT

Armor Reduction tăng từ 3/4/5/6 lên 4/5/6/7

CHEN

DIVINE FAVOR

Armor Aura giảm từ 2/3/4/5 còn 1/2/3/4

Health Regen Aura tăng từ 1.25/2.5/3.75/5 lên 1.5/3/4.5/6

TALENTS

Level 10 Talent +175 health tăng lên 200

CLINKZ

Agility gain giảm từ 2.7 còn 2.5

Attack Range giảm từ 625 còn 600

BURNING BARRAGE

Cooldown tăng từ 28/24/20/16 lên 30/26/22/18

Cast Point tăng từ 0 lên 0.2

Mana Cost tăng từ 40/50/60/70 lên 40/55/70/85

SKELETON WALK

Shard Skeleton Archers duration giảm từ 45s còn 30

DEATH PACT

Bonus Health giảm từ 40%/70%/100% còn 30%/55%/80%

BURNING ARMY

Duration tăng từ 20s lên 30


Ghost Rider bị nerf khá mạnh ở kỹ năng Death Pact

CRYSTAL MAIDEN

FROSTBITE

Mana Cost giảm từ 140/145/150/155 còn 125/135/145/155

DARK SEER

ION SHELL

Aghanim’s Scepter Bonus Health giảm từ 300 còn 275

TALENTS

Level 20 Talent -35s Wall of Replica cooldown tăng lên -40

Level 25 Talent 320 AoE surge tăng lên 350

DAZZLE

Base attack range tăng từ 550 lên 575.

TALENTS

Level 20 Talent +36 Poison Touch DPS tăng lên +40

DEATH PROPHET

Intelligence gain giảm từ 3.5 còn 3.3

Agility gain tăng từ 1.4 lên 1.8

Base mana regeneration tăng từ 0 lên 0.5

Base Movement Speed tăng từ 320 lên 325

DISRUPTOR

TALENTS

Level 25 Talent +275 Static Storm AoE giảm còn 250

Level 25 Talent -11s Glimpse Cooldown tăng lên -12

DRAGON KNIGHT

Base damage tăng thêm 1

ELDER DRAGON FORM

Black Dragon Magic Resistance tăng từ 20% lên 25%

Cooldown giảm từ 115 còn 115/110/105/100

FIREBALL

DPS tăng từ 60 lên 65

DROW RANGER

MULTISHOT

Áp dụng cả bonus damage của Frost Arrows

EARTHSHAKER

ENCHANT TOTEM

Aghanim's Scepter Air time giảm từ 1s còn 0.8s

Cast point giảm từ 0.69 còn 0.6

EMBER SPIRIT

Agility gain tăng từ 2.6 lên 2.9

Base Health Regen tăng từ 0.5 lên 0.75

ENCHANTRESS

IMPETUS

Mana Cost giảm từ 65 còn 55

GRIMSTROKE

TALENTS

Level 20 Talent +800 Stroke of fate cast range tăng lên +1000

Level 25 Talent +40% Stroke of fate damage tăng lên +50%

GYROCOPTER

HOMING MISSILE

Shard Rocket Barrage Range tăng từ 700 lên 725

HOODWINK

ACORN SHOT

Slow Duration tăng từ 0.25s lên 0.35

TALENTS

Level 25 Talent không còn khiến Sharpshooter gây pure damage.

HUSKAR

Level 20 +35% Berserker's Blood Regen giảm còn 30%

Level 25 +16% Life Break Damage tăng lên +20%

JAKIRO

Strength Gain giảm từ 3.0 còn 2.8

Intelligence Gain tăng từ 2.8 lên 3.0

MACROPYRE

Damage tăng từ 100/140/180 lên 110/155/200

KEEPER OF THE LIGHT

ILLUMINATE

Cooldown tăng từ 11 lên 13

Damage giảm từ 225/325/425/525 còn 200/300/400/500

Travel Speed giảm từ 1050 còn 900

SPIRIT FORM

Bonus Movement Speed giảm từ 20/25/30% còn 15/20/25%


Cụ Ông đương nhiên cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Ếch Băng

LIFESTEALER

Agility tăng từ 18 + 2.4 lên 19 + 2.6

LINA

LIGHT STRIKE ARRAY

Cooldown tăng từ 10/9/8/7 lên 13/11/9/7

LAGUNA BLADE

Shard sẽ giảm mana cost đi 100

TALENTS

Level 25 Talent +150 Attack Range giảm còn 125

LUNA

LUCENT BEAM

Aghanim’s Shard sẽ chỉ còn bắn ra 1 instant attack thay vì 2

Aghanim’s Shard search radius tăng từ 325 lên 500

ECLIPSE

Cooldown giảm từ 140 còn 140/130/120

LYCAN

FERAL IMPULSE

Bonus Damage giảm từ 12/24/36/48% còn 11/22/33/44%

Bonus Health Regeneration giảm từ 2/4/6/8 còn 1/3/5/7

TALENTS

Level 10 Talent +15 Summon Wolves Damage giảm còn +13

Level 10 Talent +8 Feral Impulse HP regen tăng lên +10

Level 15 Talent -20s Shapeshift Cooldown giảm còn -15

Level 20 Talent +30% Feral Impulse Damage giảm còn +25%


Chó sói và lợn rừng một thời oanh tạc giờ lại quay về chuồng

MIRANA

TALENTS

Level 15 Talent +75 Leap Attack Speed tăng lên +80

Level 20 Talent -25s Moonlight Shadow Cooldown giảm còn -20

Level 25 Talent +180 Starstorm damage tăng lên +200

MONKEY KING

BOUNDLESS STRIKE

Critical Damage giảm từ 150/175/200/225% còn 135/165/195/225%

TREE DANCE

Cooldown tăng từ 1 to 1.45/1.3/1.15/1

NAGA SIREN

Base Strength giảm từ 22 to 21

TALENTS

Level 20 Talent +10% Rip Tide Chance tăng lên 12%

Level 25 Talent -6 Rip Tide Armor tăng lên 7

NATURE'S PROPHET

Base Mana Regeneration tăng từ 0.5 lên 0.75

NIGHT STALKER

Base HP regen giảm từ 2.25 còn 2.0

TALENTS

Level 15 Talent +50 Dark Ascension damage giảm còn +40

Level 20 Talent +25 Strength giảm còn +20

OMNIKNIGHT

HEAVENLY GRACE

Có thể bị dispel

DEGEN AURA

Slow tăng từ 10/18/26/34% lên 10/19/28/37%

GUARDIAN ANGEL

Mana Cost tăng từ 125/175/250 lên 150/200/250

TALENTS

Level 20 Talent -3s Heavenly Grace Cooldown giảm còn -2


Hết rồi cái thời Omni chỉ việc buff skill 2 với Ulti rồi ngồi chơi xơi nước

PANGOLIER

SHIELD CRASH

Slow giảm từ 25/30/35/40% còn 20/25/30/35%

Mana Cost tăng từ 60/70/80/90 lên 75/85/95/105

ROLLING THUNDER

Cooldown tăng từ 70 lên 80/75/70

TALENTS

Level 25 Talent -28s Rolling Thunder Cooldown giảm còn -25

PHANTOM ASSASSIN

Base HP Regeneration tăng từ 0.25 lên 0.75

BLUR

Evasion tăng từ 15/25/35/45% lên 20/30/40/50%

PHANTOM LANCER

TALENTS

Level 15 talent -3s Spirit Lance Cooldown giảm còn -2

PUCK

ILLUSORY ORB

Cooldown giảm từ 13/12/11/10 còn 12/11/10/9

PUGNA

LIFE DRAIN

Aghanim's Scepter damage/heal tăng từ 200/300/400 lên 250/325/400

RUBICK

Base Mana Regeneration tăng từ to 0 lên 0.5

FADE BOLT

Attack Damage Reduction tăng từ 10/18/26/34% lên 14/21/28/35%

Damage giảm mỗi lần nảy giảm từ 8% còn 7%

SAND KING

BURROWSTRIKE

CD tăng từ 14/13/12/11 lên 15/14/13/12

Cast range đổi từ 400/500/600/700 thành 425/500/575/650

CAUSTIC FINALE

Sửa lỗi Damage nổ không ảnh hưởng đến Illu

SHADOW DEMON

DISRUPTION

Cooldown tăng từ 27/24/21/18 lên 29/26/23/20

SHADOW POISON

Mana cost đổi từ 35/40/45/50 thành 45

SHADOW FIEND

NECROMASTERY

Shard Critical Damage tăng từ 170% lên 190%

TALENTS

Level 15 Talent +80 Shadow Raze Damage tăng lên +100

Level 20 Talent +0.3s Requiem Fear per line tăng lên +0.4s

Level 25 Talent -40s Requiem of Souls Cooldown tăng lên -50s

SHADOW SHAMAN

Base Health Regen tăng từ 0.25 lên 1

TALENTS

Level 15 Talent +100 Mass Serpent Wards attack range tăng lên 120

Level 25 Talent +370 Aether shock Damage tăng lên 380

SILENCER

GLAIVES OF WISDOM

Intelligence Steal duration đổi từ 10/20/30/40 thành 15/20/25/30

SLARDAR

GUARDIAN SPRINT

Cooldown giảm từ 32/27/22/17 còn 29/25/21/17

TALENTS

Level 20 Talent +100 Slithereen Crush damage tăng lên 125

SLARK

Base Attack Speed giảm từ 115 còn 110

TALENTS

Level 25 Talent +65s Essence Shift Duration giảm còn +55

SNAPFIRE

Base Health Regen tăng từ 0.25 lên 0.75

MORTIMER KISSES

Duration giảm từ 6s còn 5.5

SVEN

Base Attack Time tăng từ 1.8 lên 1.9

STORM HAMMER

Damage giảm từ 110/180/250/320 còn 95/170/245/320

GOD'S STRENGTH

Duration giảm từ 40 còn 35


Dù là một trong những hot pick, nhưng nhìn chung Sven chỉ bị nerf một tí ti

TERRORBLADE

Strength Gain tăng từ 1.7 lên 2.0

TIMBERSAW

Base Damage tăng thêm 1.

WHIRLING DEATH

Bonus Damage Per Tree Cut tăng từ 8/16/24/32 lên 11/18/25/32

TALENTS

Level 20 talent +3% Chakram Slow tăng lên +4%.

TINY

Strength tăng từ 28 + 3.8 lên 30 + 4.0

TALENTS

Level 25 Talent 3 toss charges giảm còn 2

TUSK

SNOWBALL

Cooldown giảm từ 21/20/19/18 còn 18/17/16/15

WALRUS PUNCH!

Critical Damage tăng từ 350% lên 350%/375%/400%

TALENTS

Level 25 Talent -10s Snowball cooldown giảm còn -8

UNDERLORD

FIEND'S GATE

Cooldown giảm từ 130 còn 110

TALENTS

Level 10 Talent +125 Firestorm Radius giảm còn +100

Level 20 Talent +12% Atrophy Aura Damage Reduction tăng lên 15%

UNDYING

Base Mana Regen tăng từ 0 lên 0.25

TALENTS

Level 10 Talent +50 Decay Damage tăng lên +55

URSA

TALENTS

Level 25 Talent +480 Earthshock AoE tăng lên 500

VENGEFUL SPIRIT

Agility gain giảm từ 3.8 còn 3.4

VENGEANCE AURA

Aghanim's Scepter illusion bonus tốc chạy giảm từ 25% còn 12%

Aghanim's Scepter illusion giờ cũng sẽ HP Bar


VS Offlane cũng bị nhắm tới sau màn thể hiện quá bệnh hoạn ở các giải đấu gần đây

VENOMANCER

Agility Gain giảm từ 3.0 to 2.8

TALENTS

Level 25 Talent 2.6x Plague ward HP/Damage giảm còn 2.5x

VIPER

Agility Gain tăng từ 2.5 lên 2.7

POISON ATTACK

Magic Resistance decrease per stack tăng từ 3/5/7/9% lên 4/6/8/10%

VOID SPIRIT

TALENTS

Level 10 Talent +60 Aether Remnant Damage giảm còn +50

Level 10 Talent +2.5 Mana Regen giảm còn 1.75

Level 25 Talent 2.5s Dissimilate stun giảm còn 2s

WARLOCK

UPHEAVAL

Cooldown giảm từ 50/46/42/38 còn 35

WEAVER

Base Health Regen tăng từ 1 lên 1.25

SHUKUCHI

Mana Cost giảm từ 70 còn 60

WITCH DOCTOR

DEATH WARD

Damage tăng từ 85/135/185 lên 85/140/195

VOODOO SWITCHEROO

Mana Cost giảm từ 250 còn 150

Cooldown giảm từ 70 còn 40

WRAITH KING

WRAITHFIRE BLAST

Damage over Time tăng từ 10/30/50/70 lên 20/40/60/80

Impact Damage đổi từ 70/80/90/100 thành 60/80/100/120

ZEUS

LIGHTNING BOLT

Khi target ra đất sẽ tự động lựa chọn Unit non-hero đứng gần nhất trong trường hợp không có Hero nào trong phạm vi của kỹ năng

>>> 4 đội tuyển tham dự vòng chung kết Đông Lào Championship Season 2 là ai?

Bình luận về bài viết: