cover-news

Cập nhật phiên bản 9.20 LMHT: Chỉnh sửa Garen, giảm sức mạnh Pantheon và Qiyana

10/10/2019 12:24
GameTV
Phiên bản 9.20 LMHT sẽ chứng kiến 3 vị tướng được điều chỉnh khá nhiều ở bộ kỹ năng là Shaco, Viktor va đặc biệt vị tướng rất hot trong thời gian gần đây Garen. Bên cạnh đó, 2 vị tướng cực mạnh khác là Pantheon và Qiyana đã bị giảm sức mạnh. Rất nhiều cập nhật sẽ có ở phiên bản 9.20 này.

Như vậy đã đến gần kỉ niệm 10 năm LMHT. Phiên bản 9.20 sẽ mang đến một số thay đổi lớn dành cho Garen, Shaco, và Viktor. Các vị tướng này sẽ không đủ để được liệt vào danh sách "làm lại", nhưng sẽ giúp cho người chơi cảm thấy thú vị hơn với những vị tướng này, làm mới bộ kĩ năng cũng như giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Riot Games cũng muốn đảm bảo rằng đã xem xét kĩ lưỡng hai vị tướng là Shaco và Garen trên phương diện nhiều lối chơi, bởi không phải ai cũng chơi những vị tướng này giống hệt như nhau.

Ngoài ra thì cũng không còn gì nhiều ở phiên bản này cho lắm, bởi chúng Riot vẫn đang tập trung chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới và Tiền Mùa Giải 2020.

Trang phục mới

Cân bằng tướng

BLITZCRANK

Giảm giáp và giáp theo cấp.

Chỉ Số Cơ Bản

GIÁP 44 ⇒ 40

GIÁP THEO CẤP 4 ⇒ 3.5

GAREN

Nội tại hồi máu đáng tin cậy hơn. W giờ sẽ cho lá chắn thay vì giảm sát thương trong 0.75 giây đâu. Xoay từ E sẽ tỉ lệ với tốc độ đánh R luôn gây sát thương chuẩn; bỏ nội tại Kẻ Thủ Ác.

Chỉ Số Cơ Bản

TỐC ĐỘ ĐÁNH THEO CẤP 2.9% ⇒ 3.65%

MÁU 616.28 ⇒ 620

MÁU THEO CẤP 84.25 ⇒ 84

Nội Tại - Lòng Dũng Cảm

HỒI PHỤC 2/8% (theo cấp độ) máu tối đa mỗi 5 giây ⇒ 1.5-10.1% (cấp độ 1-18) máu tối đa mỗi 5 giây

[loại bỏ] HỒI PHỤC CƯỜNG HÓA Garen không còn gấp đôi lượng hồi phục nếu dưới 25/50% (theo cấp độ) máu tối đa

[cập nhật] NGẮT HỒI PHỤC 9 giây khi bị gây sát thương bởi mục tiêu không phải lính trước cấp 11; 4 giây khi bị gây sát thương bởi kĩ năng của tướng sau 11 ⇒ 7 giây khi bị gây sát thương bởi quái khủng, trụ, hoặc tướng trước cấp 11

Q - Đòn Quyết Định

[mới] THỜI GIAN TUNG CHIÊU Giờ sẽ tỉ lệ với tốc độ đánh của Garen, tương tự như một đòn đánh thông thường

[Sửa Lỗi] Lỗi khiến cho thời gian khóa của Q tăng lên quá nhiều khi Garen bị làm chậm đã được sửa

W - Lòng Dũng Cảm

GIÁP/KHÁNG PHÉP THU THẬP 0.33 giáp và kháng phép cộng thêm (tối đa 50 khi hạ gục đủ 150 đơn vị) ⇒ 0.33 giáp và kháng phép cộng thêm (tối đa 30 khi hạ gục đủ 150 đơn vị)

[cập nhật] LÁ CHẮN Cho 30% giảm sát thương và kháng khống chế trong vòng 0.75 giây đầu ⇒ Cho một lá chắn giá trị bằng 10% máu và 60% kháng khống chế trong vòng 0.75 giây đầu

E - Phán Quyết

SỐ VÒNG XOAY 5-10 (cấp độ 1-16) ⇒ 7 (+1 mỗi 20% tốc độ đánh từ trang bị và cấp độ)

SÁT THƯƠNG MỖI VÒNG 14/18/22/26/30 (+0.36-0.4 sức mạnh công kích) ⇒ 8/12/16/20/24 (+0-8 theo cấp độ) (+0.32-0.4 sức mạnh công kích)

SÁT THƯƠNG THÊM 33% lên mục tiêu đơn lẻ ⇒ 25% lên mục tiêu gần nhất

GIẢM GIÁP sau 4 vòng xoay ⇒ sau 6 vòng xoay

[mới] GAREN ĐẠI ĐẾ Giờ sẽ tăng cộng dồn cho Chinh Phục ở mỗi vòng xoay

R - Công Lý Demacia

[loại bỏ] NỘI TẠI Garen không còn đánh dấu tướng địch có nhiều mạng nhất trong vòng 5 phút là Kẻ Thủ Ác

[mới] KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU Cho tầm nhìn mục tiêu trong vòng 1 giây, ngăn cho chiêu cuối bị hủy nếu mất tầm nhìn của mục tiêu

SÁT THƯƠNG 175/350/525 (+0.286 /0.333 /0.4 máu đã mất của mục tiêu) sát thương phép ⇒ 150/300/450 (+0.2/0.25/0.3 máu đã mất của mục tiêu) sát thương chuẩn

INVERN

Đánh xa sẵn luôn, W không còn tăng tầm đánh nữa.

Chỉ Số Cơ Bản

TẦM ĐÁNH CƠ BẢN 125 ⇒ 475 (Ivern giờ sẽ được tính là tướng đánh xa)

W - Kiến Tạo Bụi

[loại bỏ] TAY DÀI Không còn tăng tầm đánh cho Ivern nữa

LISSANDRA

Tăng tỉ lệ sát thương nội tại và W

Chỉ Số Cơ Bản

GIÁP 20.216 ⇒ 22

Nội Tại - Uy Quyền Băng Tộc

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 0.3 sức mạnh phép thuật ⇒ 0.5 sức mạnh phép thuật

W - Vòng Tròn Lạnh Giá

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 0.5 sức mạnh phép thuật ⇒ 0.7 sức mạnh phép thuật

PANTHEON

Giảm sát thương của Q ở những cấp độ sau

Tổng Quan

SỬA LỖI Q - Ngọn Giáo Sao Băng và W - Khiên trời Giáng sẽ hoạt động chính xác nếu bấm vào W - Con Đường Tăm Tối của Thresh trong vòng 0.2 giây hoặc dưới

Q - Mũi Giáo Sao Băng

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 75/115/155/195/235 ⇒ 75/110/145/180/215

AKALI

Giảm sát thương Q ở những cấp đầu.

Q - Nhát Chém Nguyên Tố

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 80/100/120/140/160 ⇒ 60/85/110/135/160

SHACO

Hộp hề gây sát thương diện rộng. Sát thương đầu trận tăng, sát thương cuối trận giảm.

Chỉ Số Cơ Bản

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 66 ⇒ 63
SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP 3.5 ⇒ 3

Nội Tại - Đâm Lén

[mới] SÁT THƯƠNG CƠ BẢN Đòn đánh cơ bản từ phía sau gây thêm 10-25 (cấp độ 1-18) (+0.15 sức mạnh công kích cộng thêm) sát thương (có thể chí mạng)
[mới] SÁT THƯƠNG DAO ĐỘC Dao Độc từ phía sau gây thêm 15-50 (cấp độ 1-18) (+0.1 sức mạnh phép thuật) sát thương

Q - Lừa Gạt

THỜI GIAN TÀNG HÌNH 1.5/2.25/3/3.75/4.5 giây ⇒ 2.5/2.75/3/3.25/3.5 giây
HỒI CHIÊU 16/15.5/15/14.5/14 giây ⇒ 12/11.5/11/10.5/10 giây
[loại bỏ] TÍC TẮC TÍC TẮC Không còn giảm hồi chiêu khi thoát khỏi trạng thái tàng hình và gây sát thương lên tướng đối phương

SÁT THƯƠNG 10/20/30/40/50 (+0.4 sức mạnh công kích cộng thêm)(+0.3 sức mạnh phép thuật) ⇒ 25/35/45/55/65 (+0.25 sức mạnh công kích cộng thêm) Nếu tấn công từ phía sau, Lừa Gạt chắc chắn sẽ chí mạng, gây 130% sát thương.

W - Hộp Hề Ma Quái

[Cập nhật] KHỎI PHẢI TRANH NHAU Khi được kích hoạt, Hộp Hề sẽ tấn công tất cả mục tiêu xung quanh nó
[mới] SÁT THƯƠNG DIỆN RỘNG 15/20/25/30/35 (+0.1 sức mạnh phép thuật) (Sát thương đơn mục tiêu không đổi)
[mới] THỜI GIAN HOẢNG SỢ 2 giây lên mục tiêu không phải tướng

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN KHI SỢ 100 cho tất cả mục tiêu ⇒ 60 cho lính và quái, 100 cho tướng

E - Dao Độc

LOẠI SÁT THƯƠNG Sát thương vật lý ⇒ Sát thương phép
SÁT THƯƠNG 55/80/105/130/155 (+0.6/0.75/0.9/1.05/1.2 sức mạnh công kích cộng thêm)(+0.75 sức mạnh phép thuật) ⇒ 70/95/120/145/170 (+0.8 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.6 sức mạnh phép thuật)
SÁT THƯƠNG KẾT LIỄU Tăng thêm từ 0-50% dựa trên máu đã mất của mục tiêu ⇒ Tăng 50% lên mục tiêu dưới 30% máu

R - Phân Thân

THỜI GIAN KÍCH HOẠT HỘP HỀ Hộp hề kích hoạt sau 2 giây ⇒ Hộp hề kích hoạt ngay lập tức
SÁT THƯƠNG 200/300/400 (+1.0 sức mạnh phép thuật) ⇒ 150/225/300 (+0.7 sức mạnh phép thuật)
SÁT THƯƠNG DIỆN RỘNG CỦA HỘP HỀ 10/20/30 (+0.1 sức mạnh phép thuật) (sát thương một mục tiêu không đổi)
THỜI GIAN HOẢNG SỢ 0.75/1/1.25 giây ⇒ 1 giây

SONA

HIỆU ỨNG NỘI TẠI Thêm một thanh tài nguyên để Sona có thể kiểm soát nội tại dễ dàng hơn (chỉ hiển thị với Sona)

VARUS

Tăng & làm tròn chỉ số cơ bản

Chỉ Số Cơ Bản

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 59 ⇒ 61
NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC 7.34 ⇒ 8
NĂNG LƯỢNG 360.5 ⇒ 360
MÁU 499 ⇒ 500

VIKTOR

Q không còn tỉ lệ với năng lượng của Viktor. W cường hóa khiến các kĩ năng khác cũng có làm chậm.

Tổng Quát

SỬA LỖI Chỉ số Lõi Công Nghệ sẽ được tăng cho Viktor ngay lập tức khi mua, thay vì đợi đến khi Viktor tăng cấp
SỬA LỖI Tia Chết Chóc bổ sung khi Cường Hóa: Lửa Điện giờ sẽ đồng nhất về chiều rộng so với Tia Chết Chóc ban đầu.

Q - Chuyển Hóa Năng Lượng

LÁ CHẮN 8% năng lượng tối đa (+0.15 sức mạnh phép thuật) ⇒ 30-115 (cấp độ 1-18) (+0.15 sức mạnh phép thuật)

W - Trường Trọng Lực

cập nhật CƯỜNG HÓA - GÓI GỌN Đối phương bị choáng bởi Trường Trọng Lực sẽ bị kéo vào giữa ⇒ Kĩ năng trúng làm chậm đối phương đi 20%(không kích hoạt với sát thương R)

R - Bão Điện Từ

[mới] TRẢ THÙ CHO CHỦ Bão Điện Từ sẽ tiếp tục đuổi theo đối phương ngay cả khi Viktor bị hạ gục
[mới] ĐÁM MÂY LƠ LỬNG Bão Điện Từ có thể di chuyển xuyên tường
THỜI GIAN MỖI LẦN GIẬT ĐIỆN 2 giây ⇒ 1 second
SỐ LẦN GIẬT 3 ⇒ 6
SÁT THƯƠNG MỖI LẦN GIẬT 130/210/290 (+0.85 sức mạnh phép thuật) ⇒ 65/105/145 (+0.45 sức mạnh phép thuật)
CƯỜNG HÓA: VẬN TỐC Bão Điện Từ di chuyển nhanh hơn || 20% ⇒ 25% (tốc độ di chuyển tối thiểu || 200 ⇒ 250; tốc độ di chuyển tối đa || 300 ⇒ 375)

Trang Bị

Dây Chuyền Iron Solari

Tăng sức mạnh lá chắn. LÁ CHẮN 30 (+15 mỗi cấp độ) ⇒ 120 (+10 mỗi cấp độ)

Sửa Lỗi

* Sửa một lỗi khiến sau khi đồng minh Yuumi bám vào chết đi và cô ta đang ở trong trang thái Hóa Vàng (Đồng Hồ Cát hoặc Đồng Hồ Ngưng Đọng), cô ta sẽ không bị trụ nhắm đến trong suốt phần còn lại của trận đấu

* Sửa một lỗi khiến W - Lá Chắn Durand của Galio khiến Garen bị mất khả năng di chuyển nếu Garen bị khiêu khích khi đứng ngay rìa của kĩ năng và dùng Q - Đòn Quyết Định

* Sửa một lỗi khiến R - Bão Tố Nổi Dậy của Xayah bị mất khóa định hướng khi dùng với con trỏ chuột ngay dưới chân cô ta

* E - Pháo Tuyết của Nunu không còn làm chậm đối thủ nhiều hơn một lần trong cùng một lần dùng chiêu

* Khi Ngộ Không dùng R - Lốc Xoáy đúng lúc Vi dùng Q - Cú Đấm Bùng Nổ trúng và hạ gục Ngộ Không, R - Lốc Xoáy sẽ không còn bị mất luôn chức năng của nó

* Hồi chiêu R - Trăng Non của Diana sẽ được tái lập ngay cả khi tung vào một đối thủ trúng rìa vụ nổ của Q - Trăng Lưỡi Liềm

* Hoạt ảnh kích nổ Q - Trăng Lưỡi Liềm của Diana sẽ không còn bị nhìn thấy khi không có tầm nhìn

* Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu sẽ không còn bị mất chỉ số và khả năng đánh thường khi Lulu dùng W - Biến Hóa lên cô ta đúng lúc Neeko dùng R - Nổ Hoa trong lúc đang cải trang.

* Khi Lulu hóa thú Gnar với W - Biến Hóa ngay trước khi Gnar biến về dạng tí nị, Gnar sẽ không còn giữ lại hiệu ứng hình ảnh đòn đánh của Gnar Khổng Lồ

* Dấu chỉ kết liễu của R - Xơi Tái sẽ hiển thị đúng trên mục tiêu là ảo ảnh

* Nội Tại - Chớp Lửa Soi Rọi của Lux giờ sẽ được xem là kĩ năng đơn mục tiêu

#GameTV #GameTVShop #GameTVPlus #GTVPlayer

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận

Tin liên quan

Ngôi sao đường giữa LEC tiết lộ là fan Man Utd chính hiệu, muốn dự MSI 2023 để xem Ngoại Hạng Anh

07/03/2023 09:57

Nuguri tiết lộ thẳng thắn nguyên nhân nghỉ thi đấu chuyên nghiệp

09/02/2023 09:48

MSI 2023 công bố thể thức thi đấu hoàn toàn mới, số lượng đội được mở rộng

10/01/2023 18:18

Quên Phương Thảo đi, cô gái "tài sắc vẹn toàn" này mới là nguyên nhân khiến loạt người sau chịu áp lực khổng lồ

22/03/2023 15:04

Diện đồ của mẹ cực cháy tại ĐTDV Mùa Xuân 2023, nữ MC tiết lộ tình cảnh khiến fan dở khóc dở cười

14/03/2023 09:38

Khảo sát LCK Mùa Xuân 2023: T1 được dự đoán sẽ có lần thứ 11 lên ngôi

03/01/2023 10:09

Lý do đặc biệt này khiến người hâm mộ LEC hào hứng với format của LEC Mùa Đông 2023

08/02/2023 10:19
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VPbank_0x0_1679542372.jpg