Cập nhật Tộc/Hệ ĐTCL 10.20: Cuồng giáo bị giảm sức mạnh, thay đổi khả năng cộng tiền của Thần Tài

Cập nhật Tộc/Hệ ĐTCL 10.20: Cuồng giáo bị giảm sức mạnh, thay đổi khả năng cộng tiền của Thần Tài
NeerxoooxGkucf - 12:44, 02/10/2020

Những Tộc/hệ đang trở nên quá mạnh hoặc quá yếu đã được Riot Games chỉnh sửa trong ĐTCL.

Hệ Thống và Giao Diện

Bảng Tổng Hợp

 • Bảng Tổng Hợp giờ có một tính năng mới: nó sẽ hiện tổng sát thương chặn, lá chắn, và hồi máu cho cả đội.

Thời Gian Vòng Đấu

 • Loại bỏ 5 giây thêm trong thời gian chuẩn bị ở đầu mùa giải.

Cửa Hàng Tướng

Với cơ chế Tinh Anh, các vị tướng Bậc 4 - 3 sao đang xuất hiện với tần suất quá nhiều so với mức sức mạnh của họ. Chúng tôi sẽ giảm tỉ lệ họ xuất hiện ở cấp 8 nhằm đảm bảo độ hiếm của họ.
 • Tỉ lệ bậc tướng ở cấp 8: 14/20/35/25/6% ⇒ 14/25/35/20/6%

Tộc/Hệ

Cân Bằng Tổng Quan

 • Cuồng Giáo(3) Galio Bạo Chúa Sát Thương Đòn Đánh 150 ⇒ 125
 • Cuồng Giáo(3) Galio Bạo Chúa Máu: 1800 ⇒ 1600
 • U Hồn - Sát Thương Kỹ Năng Cả Đội: 20/20/50 ⇒ 20/20/40
 • U Hồn - Sát Thương Kỹ Năng: 0/50/75 ⇒ 0/50/70
 • Hộ Pháp - Lá Chắn: 175/250/325 ⇒ 175/250/400
 • Pháp Sư - Sát Thương Kỹ Năng: 70/110/180% ⇒ 80/110/180%
 • Linh Hồn - Tốc Độ Đánh: 35%/90% ⇒ 35%/80%

Thần Tài

Tăng lượng vàng trung bình của Thần Tài 3 ở mọi cấp độ, đồng thời loại bỏ khả năng "rơi toàn vàng" ở chuỗi thua lớn. Xẻng có thể rơi ở chuỗi thua hơn 5.

 • 0 Thua: 2g ⇒ 3g
 • 1 Thua: 4.5g ⇒ 6.5g
 • 2 Thua: 8g ⇒ 11.5g
 • 3 Thua: 13g ⇒ 17g
 • 4 Thua: 18.5g ⇒ 24g
 • 5 Thua: 23.5g ⇒ 31g
 • 6 Thua: 29g ⇒ 38g
 • 7 Thua: 35g ⇒ 45g
 • 8 Thua: 41.5g ⇒ 55g
 • 9 Thua: 55g ⇒ 70g
Chúng tôi cũng tăng lượng tài nguyên nhận được với Thần Tài 6:
 • Giá Trị Trung Bình: 9.25g ⇒ 10.25g
 • Loại bỏ tỉ lệ rơi toàn vàng
 • Có tỉ lệ rơi ra Siêu Xẻng
 • Có tỉ lệ rơi ra "Đồ May Mắn"... với hàng đống trang bị.

>>>> Liên Quân Mobile chính thức bị "đá" khỏi thị trường Ấn Độ

Bình luận về bài viết: