Đến thượng đế cũng phải bất lực trước thánh Tryndamere 3 triệu điểm thông thạo

Đến thượng đế cũng phải bất lực trước thánh Tryndamere 3 triệu điểm thông thạo
GTV News - 13:21, 27/03/2020

Người chơi này đã mất cả năm trời chỉ để luyện tập Tryndamere

Bình luận về bài viết: