Điều chỉnh tướng AP, Ngộ Không được tăng cực nhiều sức mạnh ở bản 10.6 LMHT

Điều chỉnh tướng AP, Ngộ Không được tăng cực nhiều sức mạnh ở bản 10.6 LMHT
GTV News - 12:01, 20/03/2020

Sự linh hoạt này của Riot được đánh giá rất cao thay vì mãi mới ra 1 phiên bản cập nhật lớn như các tựa game khác. Ngộ Không đã được tăng vô số sức mạnh ở bản 10.6 này

Soraka

Tăng hồi phục từ Q; tăng tốc độ di chuyển cộng thêm.

Q - Vẫn Tinh

TỔNG HỒI PHỤC 40/50/60/70/80 (+0.3 sức mạnh phép thuật) 50/60/70/80/90 (+0.3 sức mạnh phép thuật)

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN CỘNG THÊM 10-20% 15-25%

Twisted Fate

Tăng tỉ lệ SMPT bài đỏ và bài xanh.

W - Chọn Bài

TỈ LỆ SMPT BÀI XANH 0.5 sức mạnh phép thuật 0.9 sức mạnh phép thuật

TỈ LỆ SMPT BÀI ĐỎ 0.5 sức mạnh phép thuật 0.6 sức mạnh phép thuật

Urgot

Tăng thời gian làm chậm Q. Tăng thời gian choáng E.

Q - Lựu Đạn Ăn Mòn

THỜI GIAN LÀM CHẬM 1 giây 1.25 giây

E - Khinh Thị

THỜI GIAN LÀM CHOÁNG 0.75 giây 1 giây

Veigar

SMCK cơ bản, SMCK theo cấp, giáp tăng. Q sát thương cơ bản tăng.

Chỉ Số Cơ Bản

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 50.71 52

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP 2.625 2.7

GIÁP 22.55 23


Q - Điềm Gở

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 70/110/150/190/230 80/120/160/200/240

Ngộ Không

Nội tại tăng chống chịu khi tấn công vào tướng địch, chứ không phải chỉ là số lượng hiện diện. W giờ là kĩ năng lướt đi và ảo ảnh có thể tấn công như tướng thật. R giờ có thể sử dụng hai lần.

Chỉ Số Cơ Bản

KHÁNG PHÉP 32.1 28

MÁU 577.8 540

NĂNG LƯỢNG 265 300

NĂNG LƯỢNG THEO CẤP 38 45

TRANG BỊ GỢI Ý Cập nhật để gợi ý cho lối chơi Ngộ Không Đấu Sĩ

Nội Tại - Mình Đồng Da Sắt

GIÁP 4/6/8 (cấp độ 1/7/13) 5-11 (cấp 1-18) mỗi tướng địch xung quanh

[mới] KHÁNG PHÉP Ngộ Không không còn tăng 4/6/8 (cấp độ 1/7/13) kháng phép cộng thêm mỗi tướng địch xung quanh

[mới] HỒI PHỤC Giờ hồi lại 0.5% máu tối đa mỗi 5 giây

[mới] ẢO ẢNH THẦN THÔNG Hiệu ứng được gia tăng 62.5% trong 5 giây mỗi khi Ngộ Không hoặc chim mồi của hắn tấn công tướng địch hoặc quái(Cộng dồn tối đa 8 lần, tăng hiệu ứng lên đến 500%)

Q - Thiết Bảng Ngàn Cân

SÁT THƯƠNG CỘNG THÊM 10/40/70/100/130 (+0/0.1/0.2/0.3/0.4 tổng sức mạnh công kích) 30/55/80/105/130 (+0.5 sức mạnh công kích cộng thêm)

TẦM ĐÁNH GIA TĂNG 125 75/100/125/150/175

[mới] NHANH TAY Thời gian dùng chiêu tỉ lệ với tốc độ đánh của Ngộ Không

HIỂN THỊ Thêm vào một trạng thái thể hiện thời gian tồn tại của đòn đánh cường hóa

[mới] GIẢM HỒI CHIÊU Khi Ngộ Không hoặc chim mồi gây sát thương bằng đòn đánh hoặc kĩ năng, hồi chiêu của Q được giảm đi 0.5 giây

HỒI CHIÊU 9/8/7/6/5 giây 9/8.5/8/7.5/7 giây


W - Chim Mồi

[mới] NHƯ MỘT CƠN GIÓ Giờ sẽ lướt đi 300 khoảng cách nhưng không thể vượt địa hình

THỜI GIAN TÀNG HÌNH 1.5 giây 1 giây

[mới] ÚM BA LA! Chim mồi của Ngộ Không không còn nổ và gây sát thương khi biến mất

HỒI CHIÊU 18/16/14/12/10 giây 20/19/18/17/16 giây

TIÊU HAO 50/55/60/65/70 năng lượng 60 năng lượng

[mới] GIẢM SÁT THƯƠNG Phân thân giờ sẽ bắt chước đòn đánh và chiêu cuối của Ngộ Không, nhưng chỉ gây 50/55/60/65/70% sát thương

[mới] CHIM MỒI TẤN CÔNG Phân thân sẽ tấn công đối thủ nếu Ngộ Không có ý định tấn công gần đây

[mới] PHÂN THÂN Q Đòn đánh tiếp theo của phân thân gây thêm sát thương

[mới] PHÂN THÂN E Phân thân được tăng tốc độ đánh

[mới] PHÂN THÂN R Phân thân cũng sẽ xoay vòng và hất tung đối thủ nếu mục tiêu chưa bị hất tung bởi lần sử dụng gốc


E - Cân Đẩu Vân

SÁT THƯƠNG 65/100/135/170/205 (+0.8 sức mạnh công kích cộng thêm) sát thương vật lý 80/120/160/200/240 (+0.8 sức mạnh phép thuật) sát thương phép

TỐC ĐỘ ĐÁNH CỘNG THÊM 30/35/40/45/50% 40/45/50/55/60%

THỜI GIAN TĂNG TỐC ĐỘ ĐÁNH 4 giây 5 giây

HỒI CHIÊU 8 giây 10/9.5/9/8.5/8 giây

TIÊU HAO 45/50/55/60/65 năng lượng 30/35/40/45/50 năng lượng

KHOẢNG CÁCH TIẾP CẬN MỤC TIÊU 0 75

R - Lốc Xoáy

[mới] GẤP ĐÔI ĐỂ LÀM GÌ? Ngộ Không có thể tái kích hoạt kĩ năng trong vòng 8 giây. Lần kích hoạt thứ hai cũng sẽ hất tung đối phương.

THỜI GIAN HẤT TUNG 1 giây 0.75 giây

THỜI GIAN XOAY 4 giây 2 giây

SÁT THƯƠNG MỖI GIÂY 20-200 (+1.1 tổng sức mạnh công kích) 4-8% máu tối đa (+1.1 tổng sức mạnh công kích)

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN CỘNG THÊM 5-40% (dựa trên thời gian xoay) 20%

HỦY XOAY Sau 1 giây Sau 0.5 giây

TẦN SUẤT GÂY SÁT THƯƠNG 0.5 giây 0.25 giây (Chinh Phục áp dụng mỗi lần gây sát thương)

KHOẢNG CÁCH VỚI ĐỐI PHƯƠNG KHI XOAY 175 50 (giúp Ngộ Không đến gần mục tiêu hơn)

[mới] TIỆN TAY Ngộ Không có thể dùng bất kì kĩ năng nào khác khi đang xoay để hủy xoay

XOAY ĐI NGẠI CHI Tốc độ đánh nhận được từ E - Cân Đẩu Vân được tái tạo trong khi xoay

HIỂN THỊ Thêm vào một biểu tượng đếm giờ để hiển thị thời gian xoay còn lại và thời gian tái kích hoạt còn lại

Xerath

Tăng sát thương W ở tâm. Tăng sát thương R về sau.

W - Vụ Nổ Năng Lượng

SÁT THƯƠNG GIA TĂNG Ở TÂM ĐIỂM 50% 66.7%

R - Nghi Thức Ma Pháp

SÁT THƯƠNG MỖI PHÁT BẮN 200/240/280 (+0.43 sức mạnh phép thuật) 200/250/300 (+0.45 sức mạnh phép thuật)

Bình luận về bài viết: