Những thay đổi của phiên bản 11.1 nhắm vào chế độ ARAM trong LMHT: Các đấu sĩ được buff cực mạnh

Những thay đổi của phiên bản 11.1 nhắm vào chế độ ARAM trong LMHT: Các đấu sĩ được buff cực mạnh
NeerxoooxGkucf - 10:31, 07/01/2021

ARAM trở nên khó lường với các xạ thủ hơn khi ở mùa giải tiếp theo của Liên Minh Huyền Thoại, các đấu sĩ đã sẵn sàng thách thức họ.

Tăng Sức Mạnh 11.1

AMUMU: -5% sát thương gây ra  Bình Thường

HECARIM: -10% sát thương nhận vào  +5% sát thương gây ra & -10% sát thương nhận vào

KAYLE: +6% sát thương gây ra & +6% sát thương nhận vào  -+5% sát thương gây ra & +3% sát thương nhận vào

KHA'ZIX: +8% sát thương gây ra & -8% sát thương nhận vào  +8% sát thương gây ra & -10% sát thương nhận vào

KLED: -5% sát thương nhận vào  +5% sát thương gây ra & -5% sát thương nhận vào

QIYANA: +10% sát thương gây ra & -10% sát thương nhận vào  +10% sát thương gây ra & -15% sát thương nhận vào

RUMBLE: Bình thường  -5% sát thương nhận vào

RYZE: +3% sát thương gây ra % +5% sát thương nhận vào  +5% sát thương gây ra & -10% sát thương nhận vào

SEJUANI: -8% sát thương nhận vào  +5% sát thương gây ra & -8% sát thương nhận vào

SHACO: Bình Thường  +5% sát thương gây ra

SION: -8% sát thương gây ra & +8% sát thương nhận vào  -8% sát thương gây ra & +5% sát thương nhận vào

TAHM KENCH: -5% sát thương nhận vào  +5% sát thương gây ra & -5% sát thương nhận vào

TEEMO: -15% sát thương gây ra & +10% sát thương nhận vào  -10% sát thương gây ra & +10% sát thương nhận vào

VEIGAR: -8% sát thương gây ra & +5% sát thương nhận vào  -5% sát thương gây ra & +5% sát thương nhận vào

VOLIBEAR: Bình Thường  -5% sát thương nhận vào

Giảm Sức Mạnh 11.1

ANIVIA: -5% sát thương nhận vào  Bình Thường

ASHE: -5% sát thương gây ra  -5% sát thương gây ra % +5% sát thương nhận vào

IVERN: Bình Thường  -5% sát thương gây ra

JANNA: +5% sát thương nhận vào, -10% Hồi máu, & -10% lá chắn  -5% sát thương gây ra, +5% sát thương nhận vào, -10% Hồi máu, & -10% lá chắn

KINDRED: +10% sát thương gây ra & -5% sát thương nhận vào  +5% sát thương gây ra & -5% sát thương nhận vào

LUCIAN: +5% sát thương gây ra  +3% sát thương gây ra

MISS FORTUNE: -8% sát thương gây ra & +5% sát thương nhận vào  -8% sát thương gây ra & +8% sát thương nhận vào

PANTHEON: +5% sát thương gây ra  Normal

REK'SAI: +10% sát thương gây ra & -15% sát thương nhận vào  +10% sát thương gây ra & -12% sát thương nhận vào

RENGAR: +5% sát thương gây ra & -10% sát thương nhận vào  +5% sát thương gây ra & -8% sát thương nhận vào

SHYVANA: +5% sát thương gây ra & -5% sát thương nhận vào  -5% sát thương nhận vào

TRISTANA: +5% sát thương gây ra  Bình Thường

WARWICK: +5% sát thương gây ra & -8% sát thương nhận vào  +5% sát thương gây ra & -5% sát thương nhận vào

YONE: +5% sát thương gây ra & -5% sát thương nhận vào  +3% sát thương gây ra & -5% sát thương nhận vào

YUUMI: +5% sát thương gây ra  +3% sát thương gây ra

>>> Hacker đen đủi đụng ngay cựu vô địch thế giới, mất cả account Liên Quân

Bình luận về bài viết: