Shy bất diệt khi sử dụng Irelia

Shy bất diệt khi sử dụng Irelia
GTV News - 22:59, 11/02/2015

Tài năng xuất chúng, thương hiệu đã được kiểm chứng! 

https://www.youtube.com/watch?v=mkyDwfcMBvI

Bình luận về bài viết: