cover-news

[Tiền Mùa Giải 2016] Trang bị giai đoạn tiền mùa giải – Phần 3!

09/11/2015 09:24
GameTV

Trang Bị

Thay đổi với những trang bị

Gậy Đầu Lâu

 • Tổng giá giảm từ 2450 xuống 2370

Lá Chắn Quân Đoàn

 • Tổng giá giảm từ 1600 xuống 1500
 • Hào quang kháng phép giảm từ 15 xuống 10

Đồng Xu Cổ Đại

 • Giá điều chỉnh còn 350 vàng
 • Nội tại duy nhất: lượng vàng khi gần một đơn vị lính bị tiêu diệt tăng từ 3 lên 4

Quyền Trượng Thiên Thần

 • Tổng giá tăng từ 3000 lên 3100

Lư Hương Sôi Sục

 • Tổng giá tăng từ 2100 lên 2200

Cốc Quỷ Anthene

 • Tổng giá tăng từ 2700 lên 2800

Cờ Lệnh Hiệu Triệu

 • Tổng giá tăng từ 2750 lên 2900

Dây Chuyền Banshee

 • Tổng giá tăng từ 2700 lên 2900
 • Máu tăng từ 450 lên 500
 • Kháng phép tăng từ 60 lên 70

Kiếm BF

 • Tổng giá giảm từ 1550 xuống 1300
 • Sát thương vật lý giảm từ 50 xuống 40

\"bff_2\"

Kiếm Hải Tặc

 • Tổng giá tăng từ 1400 lên 1650
 • Khả năng hút máu tăng từ 8% lên 10%

Gươm Của Vua Vô Danh

 • Tổng giá tăng từ 3200 lên 3400
 • Nội tại duy nhất gây sát thương dựa trên % máu hiện tại của đối phương giảm từ 8% xuống 6%

Huyết Kiếm

 • Sát thương vật lý giảm từ 80 xuống 75
 • Khả năng hút máu không còn là duy nhất
 • Tổng giá tăng từ 3500 lên 3700

Tàn Tích Của Bami

 • Tổng giá tăng từ 1000 lên 1100

Giày Cuồng Nộ

 • Tổng giá tăng từ 1000 lên 1100
 • Lượng tốc độ đánh nhận tăng từ 25% lên 30%

Giày Thường

 • Giá giảm từ 325 xuống 300

Giày Bạc

 • Tổng giá giảm từ 1000 xuống 800
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 60 lên 65

Găng Tay Gai

 • Tỉ lệ chí mạng tăng từ 8% lên 10%

Đá Bảo Hộ

 • Máu tăng từ 200 lên 225

Giáp Lưới

 • Tổng giá tăng từ 750 lên 800

Áo Choàng Tím

 • Tổng giá tăng từ 730 lên 800
 • Tỉ lệ chí mạng tăng từ 15% lên 20%

Vòng Tay Pha Lê

 • Tổng giá tăng từ từ 600 lên 650

Dao Găm

 • Tốc độ đánh giảm từ 15% xuống 12%
 • Tổng giá giảm từ 450 xuống 300 vàng

\"dagger_2\"

Giáp Liệt Sĩ

 • Tổng giá tăng từ 2750 lên 2800

Kiếm Doran

 • Máu tăn từ 70 lên 80
 • Sát thương vật lý tăng từ 7 lên 8
 • Tổng giá tăng từ 440 lên 450

Nhẫn Doran

 • Năng lượng hồi lại thay đổi từ 3 năng lượng mỗi giây thành 50% khả năng hồi phục năng lượng cơ bản

Khiên Doran

 • Tổng giá tăng từ 440 lên 450

Dược Phẩm Cứng Cáp

 • Giờ đây sẽ +300 máu
 • Không còn khả năng chống làm chậm đi 25% nữa

\"iron_2\"

Dược Phẩm Thuật Pháp

 • Tổng giá tăng từ 400 lên 500
 • Sức mạnh phép thuật tăng từ 40 lên 50

\"ex_2\"

Dược Phẩm Phẫn Nộ

 • Tổng giá tăng từ 400 lên 500
 • Sát thương vật lý cộng thêm tăng từ 25 lên 30
 • Khả năng hồi máu từ Hung Hăng tăng từ 10% lên 15%
 • Hạ gục sẽ không còn gia tăng thời gian hiệu lực nữa

\"ex2_2\"

Phù Phép: Thời Không

 • Thời gian hồi của các phép Tốc Biến, Tốc Hành, Dịch Chuyển giảm từ 20% xuống 15%
 • Lượng tốc độ tăng thêm sau khi sử dụng Tốc Biến giảm từ 30% xuống 20%

Phù Phép: Cổ Kiếm

 • Tổng giá tăng
 • Công thức giờ đây sẽ là [Trang bị đi rừng + Sách Cũ + Thủy Kiếm + 140 vàng]
 • Sức mạnh phép thuật giảm từ 50 xuống 40
 • Năng lượng tăng từ 200 lên 250

\"runeg_2\"

Phù Phép: Chiến Binh

 • Sát thương vật lý tăng từ 45 lên 60
 • Lượng xuyên giáp giảm từ 10 xuống 0
 • Công thức giờ đây sẽ là [Trang bị đi rừng + Búa Chiến Caulfield + 475 vàng]

\"testt_2\"

Mặt Nạ Sơn Thạch

 • Máu giảm từ 500 xuống 450
 • +2 vàng mỗi 10 giây
 • Nội Tại Duy Nhất – Lượng máu hồi giảm từ 50 + 1% máu tối đa xuống 50 máu.
 • Kích Hoạt Duy Nhất – Lượng giáp sau khi phát nổ sẽ làm chậm 40% trong vòng 2 giây chứ không còn gây [100% sát thương vật lý của mục tiêu + 30%sức mạnh phép thuật của mục tiêu] sát thương nữa.

\"8d0312afcdbfcaca19ea1faaabf7768a_2\"

Bùa Tiên

 • Tổng giá giảm từ 180 xuống 125

Sách Quỷ

 • Sức mạnh phép thuật giảm từ 30 xuống 25
 • Tổng giá giảm từ 825 xuống 800

Dị Vật Tai Ương

 • Tổng giá giảm từ 600 xuống 550

Nanh Băng

 • Tổng giá giảm từ 865 xuống 850
 • Công thức giờ đây là [Lưỡi Gươm Đoạt Thuật + Bùa Tiên + 375 vàng]
 • Khả năng hồi phục năng lượng tăng từ 50% lên 100%
 • Sức mạnh phép thuật tăng từ 10 lên 15
 • Lượng vàng nhận được khi sử dụng kĩ năng hoặc đánh thường chính xác tăng từ 110 lên 15.

Tim Băng

 • Tổng giá tăng từ 2600 lên 2800

Búa Băng

 • Tổng giá giảm từ 3300 xuống 2840
 • Công thức giờ đây là [Nắm Đấm của Jaurim + Cuốc Chim + Hồng Ngọc + 525 vàng]
 • Lượng máu giảm từ 700 xuống 650
 • Sát thương vật lý tăng từ 30 lên 35

\"fj_2\"

Khiên Mãnh Sư

 • Tổng giá tăng từ 900 lên 1000

Giáp Thiên Thần

 • Tổng giá tăng từ 2800 lên 2900
 • Giáp tăng từ 50 lên 60
 • Kháng phép tăng từ 50 lên 60

Mặt Nạ Ma Ám

 • Tổng giá tăng từ 1500 lên 1600

Bình Máu

 • Tổng giá tăng từ 35 lên 50

Kiếm Răng Cưa

 • Tổng giá giảm từ 1450 xuống 1300
 • Sát thương vật lý giảm từ 25 xuống 20
 • Kháng phép giảm từ 35 xuống 30
 • Lượng giáp giảm từ 250 mọi cấp xuống 110-280 theo cấp độ

\"hexx_2\"

Kiếm Súng Hextech

 • 10% hút máu và 20% hút máu phép bị xóa bỏ
 • Nội Tại Duy Nhất Mới – hồi máu dựa vào 15% sát thương gây ra, 33% với các hiệu ứng diện rộng.
 • Không còn giảm thời gian hồi chiêu của trang bị đi 3 giây mỗi khi sử dụng đòn đánh thường hoặc kĩ năng trúng.

\"65345435_2\"

Găng Tay Băng Giá

 • Tổng giá giảm từ 2850 xuống 2700
 • Giáp tăng từ 60 lên 65
 • Không còn nhận 30 sức mạnh phép thuật nữa
 • Giảm thời gian hồi chiêu tăng từ 10% lên 20%
 • Vùng làm chậm giờ đây sẽ tăng tương đương với lượng giáp cộng thêm

\"ibg_2\"

Vô Cực Kiếm

 • Sát thương vật lý giảm từ 80 xuống 65
 • Tổng giá giảm từ 3800 xuống 3500
 • Phần hiển thị giờ đây sẽ là – Đòn chí mạng tăng sát thương thêm 50%

\"ieee_2\"

Giày Khai Sáng Ionia

 • Tổng giá giảm từ 1000 xuống 800
 • Khả năng hồi chiêu giảm từ 15% xuống 10%
 • Giảm thời gian hồi của các phép bổ trợ đi 10%

\"ionioanboots_2\"

Hỏa Ngọc

 • Tổng giá giảm từ 850 xuống 800

Cung Xanh

 • Tổng giá giảm từ 2300 xuống 1300
 • Công thức giờ đây là [Cuốc Chim + 425 vàng]
 • Sát thương vật lý giảm từ 40 xuống 25
 • Giờ đây sẽ là xuyên 30% giáp cộng thêm của mục tiêu chứ không còn là bỏ qua 35% giáp của mục tiêu nữa
 • Biểu tượng mới

\"lastwhisper_2\"

Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry

 • Tổng giá tăng từ 3000 lên 3200

Song Kiếm  Tai Ương

 • Tổng giá tăng lên 3200
 • Công thức giờ đây sẽ là [Gậy Bùng Nổ + Thủy Kiếm + Linh Hồn Lạc Lõng]
 • Giờ đây sẽ cung cấp thêm 10% giảm hồi chiêu
 • Tốc độ di chuyển tăng lên 7%

Dây Chuyền Iron Solari

 • Tổng giá giảm từ 2750 xuống 2500
 • Thời gian tồn tại của lượng giáp sau khi kích hoạt giảm từ 5 xuống còn 2 giây

Kiếm Dài

 • Tổng giá giảm từ 360 xuống 350

Vọng Âm Luden

 • Tổng giá tăng từ 3000 lên 3200

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận

Tin liên quan

LCK áp dụng mức lương trần, mục tiêu được cho là không để mất Faker với bất kỳ giá nào

21/07/2023 10:01

ĐTCL mùa 9: Phá cách với đội hình Lối Đi Riêng chuẩn Thách Đấu

22/06/2023 11:00

HLE Clid bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục, khiến cả đội bị ảnh hưởng lịch đấu tập

27/06/2023 15:06

Hanwha Life Esports bị người hâm mộ gửi xe tải đến trụ sở sau hành vi quấy rối tình dục của Clid

04/07/2023 11:00

Nhận thấy tỷ lệ thắng 54% của Rell vẫn là quá ít, Riot quyết định chỉnh sửa thêm

26/06/2023 09:00

Khác T1, Gen.G quyết mở ra thời kỳ hoàng kim bằng cách hợp tác với nhà vô địch UEFA Champions League

19/06/2023 21:08

Nhóm nhạc nữ K-Pop NewJeans sẽ là nghệ sĩ trình diễn ca khúc chủ đề của CKTG 2023

28/09/2023 06:00
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif