7.23d Việt hóa đã có mặt: Thêm 2 Neutral Item nữa phải ra đi

7.23d Việt hóa đã có mặt: Thêm 2 Neutral Item nữa phải ra đi
GTV News - 13:11, 12/12/2019

Cách đây ít phút, phiên bản Dota 2 7.23d đã chính thức được Valve cập nhật và thêm một lần nữa, đại gia đình Neutral Item lại phải chia tay các thành viên của mình.

Thay đổi chung

- Lượng Gold passive (Gold tăng theo thời gian) giờ đây sẽ không tăng theo Level của Hero

- Tome of Knowledge giờ đây chỉ còn 1 stock ở phút thứ 10 thay vì 2 như trước đây

- XP bonus khi kill Hero giảm từ 40 + XP hiện tại * 0.14 to 40 + XP hiện tại * 0.13

- XP của Outpost giảm từ 18 * Số phút còn 15 * Số phút

Thay đổi về Items

- Elixir

+ Bị xóa


Tại sao lại xóa Elixir ...

- Poor Man's Shield

Agility tăng từ 6 lên 7

- Iron Talon

Damage tăng từ 40% lên 50%

- Clumsy Net

+ Thời gian trói giảm từ 2 xuống 1.75 giây

+ Cộng mọi chỉ số tăng từ 5 lên 6

- Nether Shawl

+ Hiệu ứng trừ giáp của bản thân giảm từ -4 còn -3

- Greater Fairie Fire

+ Attack Damage tăng từ 30 lên 35

+ Lượng máu hồi giảm từ 500 còn 450HP

- Helm of the Undying

+ Bị xóa


Rip ... Helm of the Undying đã died rồi ...

- Orb of Destruction

+ Lượng Armor giảm từ 6 còn 5

+ Không còn trừ Armor xuyên kháng phép

- Enchanted Quiver

+ Bonus Damage ma pháp tăng từ 225 lên 270

- Telescope

+ Attack Range tăng từ 125 lên 150

- Illusionst's Cape

+ Thời gian tồn tại của Illusion tăng từ 20 lên 30 giây

+ Bonus Strength và Agility tăng từ 10 lên 14

- Havoc Hammer

+ Damage cơ bản giảm từ 35 còn 30

+ Giờ đây sẽ gây 175 + Số Strength của bạn Damage cho những Unit xung quanh bạn

- Flicker

+ Cộng thêm 30 MS

- Faerie Fire

+ Giảm giá từ 125 còn 70

+ Damage giảm từ 3 xuống 2

+ Hồi máu giảm từ 100 còn 85

Thay đổi về Hero

Bloodseeker

+ Rupture: Cooldown tăng từ 60 lên 70

Crystal Maiden

+ Lượng Mana hồi cơ bản giảm từ 1.5 xuống 1

+ Arcane Aura: Arcane Aura tự hồi cho bản thân tăng từ x2 lên x3

Drow Ranger

+ Multishot: Damage Multishot giảm từ 95/125/155/185% còn 90/115/140/165%

+ Talent Level 15 giảm từ +14 Agi còn +12

+ Talent Level 25 giảm từ 50% Giảm Cooldown còn 40%


Này thì Imba với chúng tôi này

Lina

+ Damage cơ bản giảm đi 2

Outworld Devourer

+ Sanity's Eclipse: Damage Multiplier giảm từ 0.5/0.6/0.7 còn 0.5

Treant Protector

+ Leech Seed: 

Manacost tăng từ 80 lên 110

Cooldown tăng từ 16/15/14/13 lên 22/19/16/13 giây

+ Overgrowth:

Cooldown tăng từ 100/85/70 lên 100 giây

Bình luận về bài viết: