AoE Nghệ An: Công bố đội hình thi đấu chính thức

Sau khi công bố thông tin Clan AoE Nghệ An thành lập, thông tin các game thủ đang được cộng đồng hết sức quan tâm. Ngày hôm qua - 06/03, đại diện Clan Nghệ An ông Đào Sơn đã công bố đội hình thi đấu chính thức của Clan.

Game thủ No.1

Game thủ Vô Thường

AoE Nghệ An

Game thủ Trẻ Con Hiếu Động

Game thủ Black

Game thủ Võ Hoàng Anh

G_TN