Những điều bạn cần biết về phù thủy trong AoE (phần II)

Những điều bạn cần biết về phù thủy trong AoE (phần II)
GTV News - 00:56, 04/03/2020

Trong AoE, phù thủy là một loại quân tạo ra nhiều sự bất ngờ nhất, nó có nhiều sự biến hóa khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính.

Những điều thú vị về phù thủy:

1. Phù thủy có thể phù nhà quân của đối phương, tuy nhiên bạn chỉ xin được loại quân mà Đế chế của bạn có.

Ví dụ: Persian không có nhà BY, nếu bạn dùng phù của Per phù lấy 1 nhà Y bất kì của các quân khác thì sau khi phù xong nhà BY đó sẽ không có Y để xin.

persian - sau - khi - hu - nha - y - doi - phuong - cung- se - khong - xin - duoc - by
Vì Persian không có nhà BY nên sau khi hú được nhà BY của đối thủ cũng không có Y để xin

2. Khi đang xin dở quân bị hú mất nhà

Trong trường hợp này, quân đang xin trong nhà quân sẽ vẫn tiếp tục được xin ra nhưng sau khi xin ra sẽ là quân của bên hú được nhà đó.

Ví dụ: Dùng 1 con phù thủy Babylonian hú nhà Y đang xin quân của Greek, sau khi hú được, Y được xin ra sẽ là Y của Babylonian.

sau - khi - hu - nha - thi - quan- xin - ra- se - la - quan - cua - ben - hu - duoc
Sau khi hú nhà thì quân đang được xin ra trong nhà đó khi sinh ra sẽ là quân của bên hú được

3. Sau khi phù được quân đối thủ

Sau khi phù được quân đối thủ, các loại quân vẫn giữ nguyên tính chất. Tuy nhiên những nâng cấp sẽ không có tác dụng đối với các loại quân hú được này.

Ví dụ: bạn hù được một con chém Yamato công 2 giáp 2. Tuy nhiên sau khi hù được bạn nâng cấp chém 4 thì nó chỉ có tác dụng với chém của bạn, những con chém Yamato phù được vẫn giữ nguyên tính chất ban đầu.

4. Nông dân sau khi bị hú

Nông dân sau khi bị hú sẽ giữ nguyên tính chất ban đầu, tuy nhiên nếu cho nông dân đi làm ăn sau khi hú được thì nông dân đó sẽ có tính chất giống hệt nông dân của bên hú được.

nong - dan - sau - khi - bi - hu - se - giu - nguyen - tinh - chat - cho - den - khi - di - lam - an
Nông dân sau khi bị hù sẽ giữ nguyên tính chất và thay đổi về tính chất của bên hù được sau khi cho đi làm ăn

Ví dụ: dùng phù thủy Assyrian hú nông dân Persian, sau khi hú được thì nông dân sẽ đi chậm nhưng sau khi cho đi làm ăn 1 tài nguyên bất khì thì nó sẽ có tính chất giống hệt dân Assyrian.

To be continued…

Bài viết được tham khảo từ video trên kênh Youtube Cỏ Đồng

Bình luận về bài viết: