Tiếc nuối khi Yahoo Messenger - Tượng đài trong lòng các thế hệ 8x 9x chính thức bị khai tử