Trưởng đoàn Việt Nam nói gì sau khi AoE Trung Việt 2018 hạ màn?