Tag: 2vs2 Shang Hỗn Mã

Sơ Luyến và niềm hi vọng của AoE Trung Quốc

Sơ Luyến đang có những ngày tháng thi đấu không biết mệt mỏi trên đất Việt với mục tiêu vĩ đại là...

AOE

G_Cà Chua - 15:03, 12/11/2019

Những diễn biến tiếp theo của giải đấu AoE Việt Nam Open 2019

Như vậy, giải đấu AoE Việt Nam Open 2019 đã trải qua hơn nửa chặng đường. Những gương mặt xuất sắc...

AOE

G_Cà Chua - 18:28, 08/11/2019