Tag: bản cập nhập

Nội dung bản cập nhật Modern Warfare 1.06

Infinity Ward mới đây đã ra mắt phiên bản mới nhất 1.06 của Call of Duty để đáp ứng với phản hồi...

FPS

Duck - 13:40, 03/11/2019