Tag: Bản tin GTV eSports

Bản tin GTV eSports: Những diễn biến đáng chú ý trong tuần qua

Bản tin GTV eSports là chương trình tổng hợp những sự kiện eSports đáng chú ý diễn ra trong 1 tuần vừa qua.

FPS

Anh Chung - 08:40 - Chủ Nhật, ngày 03/11/2019

g-pay