Tag: cap nhat LMHT

Cập nhật LMHT: Ashe, Kayle và Pantheon bị "làm khổ" trên máy chủ PBE

Những vị tướng đã bị chỉnh sửa và thử nghiệm trên máy chủ PBE đều có khả năng sẽ được cập nhật...

Layce - 09:30, 31/10/2019

Cập nhật phiên bản 9.21 LMHT: Garen, Viktor và Shaco tiếp tục "lên thớt"

Chúc mừng kỉ niệm LMHT tròn 10 tuổi! Cùng với đó hãy điểm qua những thay đổi tiếp theo cho Garen, Viktor,...

Mũ Đen - 17:33, 24/10/2019