Tag: clg

Chuyển nhượng LMHT: CLG thông báo mua lại đường giữa từng vô địch thế giới Crown...

Người chơi kì cựu đường giữa lại tiếp tục chuyển sang đội tuyển mới!

Layce - 07:30, 22/11/2019

Chuyển nhượng LMHT: CLG và TSM đạt được thoả thuận trao đổi tuyển thủ

Hai đội tuyển nổi tiếng của khu vực Bắc Mỹ đã đạt được thoả thuận trao đổi hai tuyển thủ hỗ...

Mũ Hồng - 08:44, 19/11/2019