Tag: Devil May Cry

Devil May Cry 5 đã có thể chơi co-op

Devil May Cry 5 từng là tựa game "làm mưa làm gió" với gameplay tuyệt đỉnh nhưng giới hạn lớn nhất của tựa...

Anh Chung - 18:13, 11/11/2019