Tag: Đời 3 không thành

Vì sao chưa thể có một bộ luật AoE chuẩn?

Dù đã hình thành và phát triển hơn 20 năm nhưng AoE vẫn chưa thể có cho mình một quy chuẩn trong thi đấu...

AOE

GTV News - 23:17, 25/11/2019

Vì sao luật Đời 3 không thành trong AoE ngày càng kém hấp dẫn?

Đời 3 không thành đã trở thành luật chơi tiêu chuẩn của AoE Việt Nam từ nhiều năm qua. Tuy nhiệt, luật...

AOE

GTV News - 23:03, 01/11/2019