Tag: Facebook Gaming

AoE Việt Nam: Thay đổi nhưng hãy giữ bản sắc

AoE Việt Nam đang thay đổi vô cùng mạnh mẽ theo chiều hướng hiện đại hóa. Đây được coi là một tín...

AOE

G_Cà Chua - 23:05, 01/12/2019

AoE Việt: Mục tiêu hướng tới tính chuyên nghiệp

Tính chuyên nghiệp luôn là một chủ đề được bàn tán xôn xao và là mục tiêu hướng tới của AoE Việt....

AOE

G_Cà Chua - 11:08, 28/11/2019