Tag: Game Informer

Cận cảnh "săn" World Boss trong Diablo 4

Game Informer tung video cận cảnh "săn" Boss "Hoàng Kim" trong Diablo 4.

Anh Chung - 19:10, 14/11/2019

Diablo 4: Những trải nghiệm đầu tiên ?

Game Informer bất ngờ tung video trải nghiệm gameplay Diablo 4.

Anh Chung - 11:22, 06/11/2019