Tag: GTV Talkshow

GTV Talkshow 7: Quá trình chuyên nghiệp hóa eSports Việt và giấc mơ chung kết thế giới

GTV Talkshow 7 vừa diễn ra là những nhận định về quá trình chuyên nghiệp hóa và những nhận định về giấc...

GTV News - 12:18, 14/11/2019

GTV Talkshow 7: eSports Việt và giấc mơ chung kết thế giới

GTV Talkshow 7 sẽ là những phân tích chuyên sâu về sự bùng nổ của eSports trong cuộc cách mạng 4.0 cùng giấc...

GTV News - 17:30, 12/11/2019

GTV Talkshow 6: Bình luận viên eSports – Khó khăn, thách thức và cơ hội

Trong buổi GTV Talkshow số thứ 6, ba Caster gạo cội Việt Hùng, Mỹ “bướm” và “Cô Tịch” đã có những...

GTV News - 11:00, 08/11/2019