Tag: mario

Những suy nghĩ sai lầm về Nintendo (Phần 3)

Có điều về Nintendo tôi nghĩ rằng mình đã hiểu tường tận, nhưng thực tế là tôi đã hiểu sai trong suốt...

NTL - 02:00, 08/12/2019

Những suy nghĩ sai lầm về Nintendo (Phần 2)

Khi tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử phát triển các sản phẩm của nhà Nintendo, chúng ta sẽ nhận ra có những...

NTL - 01:18, 08/12/2019

Những suy nghĩ sai lầm về Nintendo (Phần 1)

Bạn có nghĩ mình hiểu hết về Nintendo, một trong những công ty game sở hữu khả năng sáng tạo bậc nhất?...

NTL - 00:02, 08/12/2019